אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

צוות

Dan

ד"ר דן צ'רנוב
סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
טל: 04-8240093
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

 

Keren

קרן יצחקי
ראש לשכת סגן נשיא
טל: 04-8240093
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

rachel kaverman

רחל קברמן
ראש אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים
טל: 04-8249204
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

woman no_image

גלית נהרי
מנהלנית האגף
טל:04-8240095
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

mili snir

מילי שניר
מרכזת האגף
טל: 04-8249910
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

אסתי בקר
מנהלת מחלקת חבר נאמנים, הוועד המנהל וועדותיו
טל: 04-8249560
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

anat ohana

ענת אוחנה
מזכירת מחלקת חבר נאמנים, הוועד המנהל וועדותיו
טל: 04-8249585
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

מיכאל מסינגר
ראש תחום פיתוח משאבים בינלאומיים
טל: 04-8240771
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

רותם ברקן
מתאמת תחום פיתוח משאבים בינלאומיים
טל: 04-8240769
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 leslie _perlberg

לסלי פרלברג
ראש מדור פרויקטים ודוחות
טל: 04-8240586
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

 

 

 ג'סטין עמיר
עורכת ומפיקת כתבי עת ופרסומים

 טל: 04-8240104
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

 

 

 

מורי גרינברג
עורך פרויקטים - אנגלית
טל: 04-8240466
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 
מירב בלנקלדר

עורכת פרויקטים לגיוס משאבים 
טל: 04-8240104
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

 

 

 

 

נירה אלון
ראש מדור אירועים וביקורים
טל: 04-8240098
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

sophia
 

סופיה ריוו
אחראית אירועים וביקורים
טל: 04-8240099
srivoThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

זיוה פלדמן
מתאמת מדור אירועים וביקורים
טל: 04-8240097
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.