אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

חוברת מדענים צעירים (2016)

כריכת חוברת מדענים צעירים