אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

חוברת מלגות הנשיא (2010)

חוברת מלגות הנשיא 2010 - עטיפה קדמית