אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

20 שנה לפקולטה למשפטים (2012)

חוברת הפקולטה למשפטים-עטיפה קדמית