אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

חוברת ביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני (2010)

עטיפת חוברת ביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני (2010)