אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

החוג למדעים גיאו-ימיים ע"ש ד"ר משה שטראוס (2010)

חוברת החוג למדעים גיאוימיים ע"ש ד"ר משה שטראוס-כריכה קדמית