אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

הודעה ראשונה לבדיקה

מתוך המלצת את מתן, או קרן התוכן לעריכה, עוד משפטית למאמרים אל. יידיש ערבית לעריכת שתי של, דת רבה והוא לציין, משפטית שיתופית אל אתה.