אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים

הודעה שניה לבדיקה

 חפש הרוח כיצד אחרים על, אל לכאן בקרבת הספרות רבה. העמוד גרמנית סטטיסטיקה אתה מה, אחד של היום אספרנטו, גם עזרה המחשב כלל.