Division of the Presidency and External Relations

אודות תקשורת, הסברה ודוברות

מערך תקשורת, הסברה ודוברות האוניברסיטה (תהוד"ה) הוקם בנובמבר 2005, במסגרת החלטת האוניברסיטה לארגן מחדש את כל נושאי התקשורת, ההסברה והדוברות.

תחומי הטיפול של המערך:
  • דוברות האוניברסיטה- קשר עם התקשורת, הפצת הודעות לעיתונות, מענה לפניות עיתונאים ותאום ראיונות של אנשי האוניברסיטה בכלי התקשורת
  • הפקת והפצת ביטאוני האוניברסיטה בעברית ובאנגלית
  • הפקת חומרי ההסברה של האוניברסיטה
  • אחריות תכנית על אתר האינטרנט של האוניברסיטה
  • הפקת NEWSLETTER  לידידי האוניברסיטה
  • ריכוז פעילות הערוץ האקדמי
  • אחריות לתדמית האוניברסיטה