אגף נשיאות וקשרי חוץ

חברי הועד המנהל

 מר עמי אילון, יו"ר

בתוקף תפקיד

מר ליאון צ'רני, יו"ר חבר הנאמנים
פרופ' אהרון בן-זאב, נשיא
פרופ' דוד פרג'י, רקטור

נציגי הסנאט

פרופ' אדי ברקאי
ד"ר מיכל גרנות
פרופ' גד-מנחם לנדאו
פרופ' דני סטטמן
פרופ' רות קמחי

נציגי ציבור

מר אבי אבקסיס
מר יוסי אנטורג
עו"ד שולמית אשבול
רו"ח שאול ד'אנג'לי
גב' יוכי דביר
מר יוסי דביר
ד"ר אביגדור זוננשיין
מר אבי מוסלר
מר משה מנו
עו"ד בשאיר פאהום-ג'יוסי
מר גיורא שלגי

נציג הסטודנטים

מר יוסי שלום