אגף נשיאות וקשרי חוץ

 Sofia Rivo - Coordinator, Events and Visits Unit, Israel

 


Ellen Drazner - Director of fundraising, Canada

 


Sherri Morr - West Coast Region Director, ASUH

 


Michael Messinger -  Executive Director, International Resource Development, Israel

 


Larry Geiger - Assistant Director, ASUH

 

 


Daniel Chvika - Executive Director, France

 

 


Hetty Shapiro - Executive Director, Canada

  


Karen Berman - CEO, ASUH

  

 


 Ilan Yavelberg - Director of Communication & Media, Israel  

 Ela Kehat  - Coordinator, Division of Communications and Media Relations, Israel

 


Carolyn Keller - New England Region Director, ASUH

 

 


 Dr. Dalia Perl-OlshvangCEO, Israeli Friends

 


External Relations and Resource Development Unit
Rachel Kaverman, Executive Director; Mili Snir Kupperman - Coordinator, Ortal Reznik - DRM coordinator

 


Keren YitzhakiPersonal Assistant to the Vice President for External Relations

 

 


 Yariv M. Sultan - Vice President, Development & External Relations

 


 Maury Greenberg - English Proposal and Grant Writer

 

 


Office of International Resource Development - Rotem Barkan - Coordinator of International Resource Development, Leora Ronel - Projects Coordinator, Yael Abrahami - Office Coordinator

 


Leslie Perlberg - Director of Resource Development Projects

 


 Riky GoldsteinAssistant to the CEO, Israeli Friends

אגף קשרי חוץ ופיתוח משאבים
אוניברסיטת חיפה
שדרות אבא חושי 199
הר הכרמל, חיפה
3498838

טל: 04-8249204
פקס: 04-8249058

 

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

לפרטי קשר של צוות האגף לחץ כאן