אגף נשיאות וקשרי חוץ

מערך תקשורת, הסברה ודוברות האוניברסיטה (תהוד"ה) הוקם בנובמבר 2005, במסגרת החלטת האוניברסיטה לארגן מחדש את כל נושאי התקשורת, ההסברה והדוברות.

תחומי הטיפול של המערך:
  • דוברות האוניברסיטה- קשר עם התקשורת, הפצת הודעות לעיתונות, מענה לפניות עיתונאים ותאום ראיונות של אנשי האוניברסיטה בכלי התקשורת
  • הפקת והפצת ביטאוני האוניברסיטה בעברית ובאנגלית
  • הפקת חומרי ההסברה של האוניברסיטה
  • אחריות תכנית על אתר האינטרנט של האוניברסיטה
  • הפקת NEWSLETTER  לידידי האוניברסיטה
  • ריכוז פעילות הערוץ האקדמי
  • אחריות לתדמית האוניברסיטה