אגף נשיאות וקשרי חוץ

קשרי תורמים

צוות היחידה אחראי על פיתוח, ריכוז וליווי הקשר עם תורמים, תורמים פוטנציאליים ומשרדי אגודות הידידים של אוניברסיטת חיפה בעולם.
 
הצוות:  

יעל אברהמי - רכזת תחום קשרי תורמים בינלאומיים
04-8288702 , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
בטי אן שלומי - מזכירת דסק אנגלית  
טל. 04-8240769 ,This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
אדו פולק - ראש מערך ארצות דוברות ספרדית ופורטוגזית
 טל. 04-8288686, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
מריאלה סוקולובסקי - מרכזת מערך ארצות דוברות ספרדית ופורטוגזית
טל. 04-8240770, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.