אגף נשיאות וקשרי חוץ

 

 

נירה אלון
ראש מדור אירועים וביקורים
טל: 04-8240098
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

זיוה פלדמן
מתאמת מדור אירועים וביקורים
טל: 04-8240097
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

woman no image 

טלי רן-פריאל
אחראית אירועים וביקורים
טל: 04-8240099
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.